Povinné dovybavení kola na pozemních komunikacích a provoz na pozemních komunikacích

  • Dovybavení kola je dáno zákonem 56/2001 Sb. a vyhláškou Ministerstva dopravy číslo 301/2001 Sl. a jejich novelizace pojednávající o způsobilosti jízdních kol k provozu na pozemních komunikacích. 
  • Koloběžka je zařazena mezi jízdní kola. Povinná výbava jízdních kol a koloběžek je definovaná ve vyhlášce č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
  • Provoz se řídí platným Zákonem č. 361/2000 Sb. a souvisejících vyhlášek na pozemních komunikacích.

Všechny novinky